Fakturering 

Som et ledd i vår miljøsatsing foretrekker vi EHF-fakturer. Leverandører som ikke har anledning til å sende e-faktura kan sende Merk - kun en faktura pr. pdf.
 

Alle fakturaer må som et minimum inneholde følgende opplysninger:

 

  • Navn på selskap som eier eiendommen 

  • Eiendommens adresse 

  • Leverandørens navn

  • Leverandørens organisasjons¬nummer

  • Leverandørens kontonummer

  • Beskrivelse av leverte tjenester/varer/oppdrag

  • Godkjente signerte timelister

  • Navn på bestiller hos fakturamottaker 

  • Alle fakturaer skal påføres prosjektnummer 


Fakturaer som mangler ovenstående obligatoriske opplysninger, kan dessverre ikke behandles og vil bli returnert til avsender for komplettering.


Last ned fakturabrev for: