Meld feil

Vår ambisjon er å tilrettelegge for gode lokaler for våre leietakere!

 

Dersom du som leietaker har tips eller innspill til forbedringer så vil vi gjerne høre fra deg.

Disse kan sendes til: post@nmseiendommer.no.

 

Dersom du vil melde om feil i bygg ber vi deg sende dette til drift@nmseiendommer.no slik at henvendelsen blir logget og fulgt opp på en god måte.